Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Flinkkilä & Rajaniemi Consulting FRC Oy
Kirvestie 9 A, 33710 Tampere
Puh. +358 40 8675 084

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Juha-Pekka Rajaniemi
Puh. +358 40 8675 084
Osoite: sama kuin yllä

3. Rekisterin nimi

Eazio'O-palvelun asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteiden hoito (henkilötietolain 8§)

5. Tietojen lähde

Rekisterin tiedot saadaan suoraan Asiakkaalta.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat asiakastiedot:

7. Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle

Järjestelmästä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla siten, että rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Flinkkilä & Rajaniemi Consulting FRC Oy:n työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa kirjeitse yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Palvelun rekisteriseloste. Palvelun tuottaa FRC Oy, 2009 - 2019